Products Page

Stadgar Fotbollsmamma – Fotboll för alla

Föreningen har till ändamål att bedriva välgörenhet för barn och ungdomar som spelar och tränar fotboll.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att sälja produkter  #tolftespelaren och där allt överskott går oavkortat tillbaka till barn och ungdomar (som behöver extra ekonomisk stöttning) som spelar och tränar fotboll.

[productspage]